SLIDING SOLUTIONS | Ducasse Industrial Europe | Ferramenta per mobles | Ferramenta Ducasse Ibérica

REPRESENTANTS DE DUCASSE EUROPE A LA PENÍNSULA IBÈRICA

DUCASSE INDUSTRIAL és una empresa capdavantera a escala mundial en la fabricació i venda de sistemes correders per a divisions d'ambients, portes de pas i per la indústria del moble. Per això, amb la finalitat de garantir la millor assistència i servei en tot la península ibèrica, comptem amb els següents professionals col·laboradors i representants en les diferents regions:

REPRESENTANTS A LA PENÍNSULA IBÈRICA
DELEGAT ZONA EMAIL TEL.
CAMBESA Catalunya sergi@cambesa.es 93 458 74 06
Representaciones Rodríguez Frau Balears representaciones@rodriguezfrau.es 971 208 524
José Luis Abella Santos Galicia j.abella@cgac.es 687 468 376
Antonio Ruíz Salvadores Centre aruizsalvadores@hotmail.com 656 865946
Juan Lastres García Sud juan.lastres@metaleslaestrella.com 626 887 480
Antonio  J. Martín Moreno Màlaga repmartin@hotmail.com 610 701 604
Javier López Medrano Sevilla javier@lopezmedrano.com 653 805 343
Cristóbal del Pino Vázquez Córdoba cristobaldelpino@metaleslaestrella.com 670 553 590